เดินเล่นถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง พิกัดใหม่ ในย่านเก่าแก่หลายร้อยปี

📍พิกัดใหม่ น่าเดินเล่นชิลชิล“ถนนคนเดิน คลองโอ่งอ่…