เปิดถุงชอปปิ้งจากญี่ปุ่น 2016 (Japan shopping haul 2016)

ช่วงกลางเดือนมีนาคม 59 บุ๊คก้าได้กลับไปเยือนญี่ปุ่นอีกค…