ลองให้ดู Fierce Nail Polish สีทาเล็บไร้สารพิษ และ ฟลอยด์ทำเล็บ

บุ๊คก้าได้รับสีทาเล็บจาก Fierce Nail Polish มา 3 สี ซึ่…