ลองให้ดู: ลิปสติก & บลัช “แบบผงแป้ง” สไตล์เกาหลี

อันยองฮาเซโย ทักทายกันแบบเกาหลีเกาหลี เพราะวันนี้บุ๊คก้…