ช็อปแหลก! ณ กรุงโซล | Korea shopping haul 2016

ได้เวลายั่วกิเลสกับมหากรรมการช็อปแบบล้มละลาย ที่บุ๊คก้า…