ลองให้ดู แป้งฝุ่นผสมรองพื้น และแปรง ROSE QUARTZ จาก pure skin minerals

ได้เวลามาลองให้ดูกันอีกแล้ว สำหรับวันนี้เป็นแป้งฝุ่นผสม…