เปิดตัว JAYOUN แบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีระดับพรีเมียม

วันนี้บุ๊คก้าเอาบรรยากาศงานเปิดตัว JAYOUN เป็นแบรนด์เคร…