ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Giveaway ครั้งที่ 2

จากกิจกรรมวันที 4 -15 กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา ใครจะเป็น…