ลองให้ดู: NU FORMULA มีอะไร? ใหม่… Cleansing water/ Pore Deep Cleansing Foam

NU FORMULA ส่งกล่องของใหม่มาให้บุ๊คก้าลอง ^_^ เรามาดูกั…

ลองให้ดู 11 Items ใช้ดีจากญี่ปุ่น ที่หาซื้อได้ง่ายๆ ในไทย ไม่ต้อง Pre-order

ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่น ใครๆ ก็ต้องคิดถึงผลิตภัณฑ์เกี…