ลองให้ดู เจลเขียนคิ้วแบบ Tattoo จาก BISOUS BISOUS

อีกหนึ่ง Item ที่เป็นคะตัวช่วยให้สายๆ คิ้วสวยหน้าไม่โล้…