ไปงาน I.C.C. Fare มาได้อะไรมาบ้าง

เหตุเกิดจากคนข้างๆ สะกิตว่า มีงาน I.C.C. Fare วันที่ 5-…