แนะนำขั้นตอนทาครีมแบบง่ายๆ อะไรก่อน-หลัง (เล่าให้ฟัง ออกแนวบ่นๆ 555)

มีหลายคนสงสัยว่า Skin care ปัจจุบันมีหลายชนิดมาก แล้วจะ…