ลองชิม “ขนม-ของฝาก-ของกิน” จากไต้หวัน Taiwan snacks-food

กลับมาจากไต้หวัน(Taiwan) ขนขนมและของกินกับมาเยอะมาก แต่…