เปิดถุงชอปปิ้งจากฮ่องกง เซลยกเกาะ – Hong Kong shopping haul

สวัสดี… 您好(หนี-ห่าว) ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านม…